NEAE-KP-1-2020/1-000076 pályázati támogatás

A Sárvári Fúvószenekari Egyesület a NEAE-KP-1-2020/1-000076 sz. támogatásból (1.930.000 Ft) megvalósított fejlesztései

A támogatás révén jogtiszta fúvószenekari kottaanyagot, hangszereket, formaruhákat szereztünk be valamint a könyvelői költségeket finanszíroztuk.

  • Fúvószenekari művek vásárlása, a zenekari repertoár bővítése

Összesen 12 db új kottakiadványt vásároltunk, amely jelentős bővülését és megújítását jelenti a zenekar repertoárjának. Közöttük öt magyar mű is szerepel, Balász Árpád, Hidas Frigyes, Bogár István, Farkas Antal darabjai. Ezek bemutatásával elérhetővé tesszük a magyar fúvósirodalom remekműveit a közönség számára. Továbbá a zenekari tagok új zenész nemzedéke megismerheti a darabok megtanulása során a magyar fúvós repertoár gyöngyszemeit.

72.576,-Ft      – 1 db fúvószenekari kotta
77.201,-Ft      – 6 db fúvószenekari kotta – ebből 5 db magyar mű
165.664,-Ft    – 5 db fúvószenekari kotta

így összesen 315.440 Ft-ot fordítottunk a zenekari repertoár bővítésére.

  • Hangszerek vásárlása:

1.040.700,-Ft – értékben szereztünk be 3 db Conn bb Eufónium mélyrézfúvós hangszert, amellyel jelentős előrelépést értünk el az egyesület hangszerállományának megújítása, korszerűsítése terén. A több mint ötven éves baritonkürt hangszereinket sikerült ezáltal mai, modern eufóniumokra cserélni. Ennek következtében három zenekari zenészünk jutott – egyesületünktől kölcsönözve – új hangszerhez, amelyek minőségi megszólalása az összjáték alkalmával egyben a zenekar hangzásképének a javulását is eredményezik.

  • Zenekari formaruha készíttetése

A pályázati forrás jóvoltából a 62 fő zenekari tag részére (2 db/fő) 124 db hímzett zenekari formaruhát – hímzett pólót – szereztünk be.

Ezzel megvalósult a nyári szezonban történő fellépésekhez a kényelmes, könnyű formaruha biztosítása.

A formaruha költsége összesen: 440.200,- Ft

  • A könyvelői költségek

A pályázati támogatásból a megvalósulási időszakban módunkban állt teljesíteni ennek a felelősségteljes munkának a költségeit 135.000,-Ft összegben.